Хөрмәтле салым түләүчеләр!

2021 елның 12 октябре, сишәмбе

Җибәрелгән салым хәбәрнамәләрен теләсә кайсы салым органында яки КФҮ аша алырга мөмкин

Салым түләүченең теләге буенча почта аша җибәрелгән салым хәбәрнамәләрен физик затларга хезмәт күрсәтүче теләсә кайсы салым органында, мәсәлән, шәһәр (районара) салым инспекциясендә яки Россия Федераль салым хезмәтенең РФ субъекты буенча идарәсендә өстәмә рәвештә алырга мөмкин. Шулай ук аны мондый хезмәт күрсәтүгә Вәкаләтле КФҮ аша да соратып алырга була.

Моның өчен гражданин яки аның законлы/вәкаләтле вәкиле гариза бирә ала. Анда каралу нәтиҗәләре турында мәгълүмат бирү ысулын сайларга мөмкин: гариза бирелгән салым органында яки КФҮ аша. Гариза салым органы алганнан соң биш көннән дә соңга калмыйча карала.

Салым түләүчегә кәгазьдә тапшырыла торган салым белдерүе буенча өзек корешкалар формалаша.  Анда физик зат белдерү кәгазен алган вакытта языла. Исегезгә төшерәбез, салым белдерүләре почта аша түбәндәге очракларда җибәрелми:

 

салым түләүченең салым ташламасы, тотып калынган акчасы яки законда билгеләнгән башка нигезләре бар, алар салым салу объектлары хуҗасын тулысынча салым түләүдән азат итә;
салым хәбәрнамәсендә чагылдырыла торган салымнарның гомуми суммасы 100 сумнан да ким түгел. Искәрмә - әлеге хәбәрнамәне календарь елында җибәрү, аннан соң салым органы аны җибәрү мөмкинлеген югалта;
салым түләүче Россия Федераль салым хезмәте сайтында «Салым түләүченең шәхси кабинеты» ннан файдалана. Шул ук вакытта ул салым органына кәгазьдә салым документларын алу кирәклеге турында хәбәр җибәрмәгән.
 

Башка очракларда, 1 ноябрьгә кадәр салым салына торган күчемсез милек яки транспорт чарасы белән идарә иткән вакытта салым белдерү кәгазе алынмаганда, салым түләүчегә 2020 ел дәвамында салым органына мөрәҗәгать итү яки «салым түләүченең шәхси кабинеты» яки «Россия ФСХнә мөрәҗәгать итү»сервисы аша мәгълүмат җибәрү максатка ярашлы.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International